page_banner

Продукт FAQ

1. Четтин кыйроо кубулушу

Себеп
1. Кайчылашкан бычак курч эмес жана эки кайчылашкан бычак бирдей эмес-бийик.
2. Бургулоонун борбордук чекити жана штангалардын концентрдүүлүгү критерийлерге жооп бербейт.
3. Машина шпиндель туура эмес иштен чыккан абалда.
4. Тактаны иштетүү (артефакт) кыймылда.
5. Шпинделдин айлануусу менен кескичтин ылдамдыгы дал келбейт.
6. Адаптердин концентрдүүлүгү төмөн жана башка техникалык маалыматтар стандартка жооп бербейт.

2. Эллипс кубулушу

Себеп
1. Ортоңку чекит менен шыйрак туура эмес, же борбордук чекит курч эмес.
2. Артефакт бургулоо учурунда кыймылда болот.
3. Шпинделдин айлануусу менен шайманды берүү ылдамдыгы дал келбейт.
4. Адаптердин концентрдүүлүгү төмөн жана башка техникалык маалыматтар стандартка жооп бербейт.
5. Бургулоочу машинанын шпинделдери бош же бузулган.

3. Түтүн же күйүү көрүнүшү

Себеби:
1. Бычактын чети курч эмес, бургучту алмаштыруу керек.
2. Спиралдык оюк (чип оюгу) - чиптин начар алынышына алып келе турган тыгын.
3. Артефакт (материал) нымдуулуктун чегинен ашып кетиши же клейдин сапаты жакшы эмес (өзгөчө була тактасы жана фанера).
4. Курал тоют ылдамдыгы материал жана тереңдик менен дал келбейт.
5. Материалдарды иштетүү үчүн ылайыктуу бургулоочу бит түрүн тандаңыз.